Проекти

България Мол

Изграждане на система за Видеонаблюдение.

Изграждане на система за Пожароизвестяване.

Изграждане на система за Озвучаване и оповестяване

Възложител: Телелинк ЕАД
Инсталации: Видеонаблюдение, Пожароизвестяване, Озвучаване и оповестяване