Проекти

Лили Дрогерие

Системи за Видеонаблюдение
Сигнално охранителна система

Възложите: Сектрон ООД
Инсталации: Видеонаблюдение; СОТ