Проекти

Медицински комплекс „Асарел Панагюрище Здраве“

Изграждане на система за Контрол на достъпа

Възложител: Телелинк ЕАД
Инсталации: Контрол на достъпа