За нас

 

Прокомтех е частна българска фирма която започва своята активна дейност през 2008г. и оттогава непрекъснато се развива и разраства.Фирмата е специализирана в проектирането, изграждането, сертифицирането и поддръжката на Структурни Кабелни Системи, Оптични Кабелни Мрежи, Видеонаблюдение ,Сигнално охранителни системи,Пожароизвестяване, Контрол на Достъпа и контрол на работно време, Телефонни Централи и Комплексни Комуникационни Решения за организации, които се нуждаят от системна интеграция на информационните си ресурси.

Основната цел на ПРОКОМТЕХ ЕООД е да осигури на своите клиенти компетентна и постоянна поддръжка при решаването на техните информационни проблеми.
Експертите на фирмата проучват детайлно специфичните изисквания на всяка организация, разработват работен проект, подбират необходимите компоненти и планират процеса на доставка, изграждане и сертифициране на обекта.

Всеки проект предвижда тестване на изградената системна среда, обучение на персонала на клиента, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.