Проекти

Склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки LIDL” село „Кабиле“

Възложител: „Силтек Инженеринг“ ЕООД
Инсталации: Електрически инсталации и ситеми.