Проекти

Агенция „Пътна ифраструктура“

Вътрешни и външни инсталации:
Системи за Видеонаблюдение
Системи за Контрол на достъпа и работното време

Възложите: Сектрон ООД
Инсталации: Видеонаблюдение; Контрол на достъпа