Проекти

Лукойл -Петролно снабдителни бази и бензиностанции

Изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение на петролно снабдителни бази и бензиностанции.

Възложител: 2 Плус България
Инсталации: Видеонаблюдение, Пожароизвестяване , Контрол на достъпа,Сигнално охранителна система.