Проекти

Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво

Изграждане и сертифициране на структурна кабелна система ,мрежова и Оптична инфраструктура.
Проектиране, изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение.Системата се състой от камери за периметрова охрана,разпознаване на регистрационни номера LPR (License Plate Recognition),PTZ камери и камери следящи производствения процес.Общият брой на камерите 203.

Проектиране и изграждане на Wireless systems.Безична система с роуминг между всички производствени и административни сгради.
Изграждане на телефонна инфраструктура и телефонна централа.

Възложител: Обединение Актор АД-Хелектор АД
Инсталации: СКС , Видеонаблюдение,Оптика .Безжична и телефонна системи.