Електроинсталации

Електрическите системи и инсталации днес също са претърпели динамично технологично развитие.Технологично развитие в което всички системи работят в хармония помежду си и осигуряват множество ползи за собствениците и обитателите.

Компанията предлага:
Проучване, офериране, изпълнение, тестване, поддръжка, ремонт и преустройство на електрически инсталации в жилищни, индустриални и сгради за обществено обслужване.

Изпълняваме следните видове електрически инсталации: