Комплексни комуникационни решения

Взаимодействието и комуникациите са признавани за критичен фактор в бизнеса, а днес, в условията на динамична, конкурентна и отворена среда, тяхното изграждане и управление е едновременно по-сложно и важно от всякога. Отговаряйки на нуждите на бизнеса, КТ технологиите предоставят все по-разширяващо се разнообразие от средства, които позволяват на служителите и клиентите да общуват формално и неформално, да обменят идеи, знания и информация и т.н.