Оптични трасета, инсталации и тестване на Оптични връзки

 

Fiber Optic

Определно бъдещето принадлежи на оптичната комуникация. Оптичната свързаност осигурява невероятно висока скорост на широколентовите услуги за потребителите в техните жилища и офиси.