Системи за Контрол на достъпа и работно време

Access Control

Системите за контрол на достъпа осигуряват надежден контрол за достъп до сгради, с цел  увеличаване нивото на сигурност в тези места. Системата ограничава достъпа на неоторизирани лица или само лимитира техния достъп до определени части на сградата. Контрола на достъпа е изключително ефективна и максимално опростена.