Системи за Пожароизвестяване

 

FIRE

Системите за пожароизвестяване (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична, неслучайна детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително снижаване на загубите и намаляване на възможността да пострадат хора. ПИС е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да изработи алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/системи. Първите две функции на системата са задължителни, а последните две могат и да не се използват.