Видеонаблюдение

 

Цялостен инженеринг и продажба на системи за видеонаблюдение.

Видеонаблюдението е основа за контрол на системите за сигурност на банки, магазини и търговски организации, защото благодарение на ефективното им прилагане и използването на модерни технологии - спестява средства и пари на компаниите.

Видеонаблюдението и системите за сигурност днес са много ефективно средство за безопасността и мотивиране на хората към дисциплина и порядък.

Колкото е  по-добра и по-модерна системата за видеонаблюдение, толкова по-голям е  потенциала за икономии и гарантиране на сигурността на вашия обект.

Сигурността на обекта е невъзможна, без видеонаблюдение.Именно видеонаблюдението позволява своевременното разкриване, предотвратяване или спиране на нарушенията.

Днес е трудно да се намерят обекти, където няма нужда от видеонаблюдение. Системи за видеонаблюдение са монтират в банки и супермаркети, складове и строителни обекти, паркинги и казина, апартаменти и вили, в автомобили и строителни машини.

С помощта на камери за видеонаблюдение се разкриват кражби, откриват се крадени автомобили, решават се много спорни въпроси с персонала и производството. В допълнение, именно видеонаблюдението  ще ви помогне в съдът за доказване на престъпност  във вашия апартамент или офис. Камерите за видеонаблюдение са безпристрастни свидетели, които няма да си променят показанията под натиск на някого. В наши дни, все по-често се сблъскваме със ситуации, в които записа на  местопрестъплението е почти единственото доказателство, с което е възможно да се разкрие престъплението. Освен това видеонаблюдението позволява на службите за сигурност, да наблюдават и контролират ситуациите в реално време, както и едновременно на няколко места.

Архив от видезаписи се запазва на харддиск

Обикновено изображението от камерите за видеонаблюдение се записват и съхраняват в архива. Най-голямата икономическа полза от системи за видеонаблюдение получават магазини, складове, паркинги, къщи, офиси, входове, апартаменти. След инсталиране на видеонаблюдение на тези обекти падат рязко кражбите. Монтиране на видеонаблюдение в банки, големи супермаркети, станции на метрото е необходимо за да се следят извънредни ситуации и идентифицират заподозрени лица. Във входове, апартаменти, вили, селски къщи видеонаблюдение се поставя за защита срещу крадци. Почти всяка система за видеонаблюдение има способността за дистанционно управление на тези камери. Много хора предпочитат да се инсталира система за видеонаблюдение  извън нашето полезрение, тъй като тя може да смущава хората. Също така виждащата се камера може да попадне в полезрението на злонамерени крадци.

Видеокамери

Повечето камери имат висока степен на защита и са оборудвани с инфрачервена светлина, което означава, че те могат да работят дори и при екстремни метеорологични ситуации, също и през ноща. В днешно време, все по-малко хора са уверени в свочта безопастност. По този начин, към иновативните  високотехнологични устройства за видеонаблюдение има голям интерес, тъй като все повече и повече са хората, които сега инвестират в такива устройства за наблюдение, за да се защити живота на хората.

Инвестирането в изграждане на системи за видеонаблюдение е правилното решение за успешен бизнес. Каква е ползата от натрупването на пари, ако човек не е сигурен в тяхната собствена безопасност.  Разумен и практичен подход към живота - е да се гарантира сигурността на съществуване на работното място, на улицата и у дома.

Също така, важен е въпросът за защита на търговската информация, за да се избегне изтичане. Мениджърът трябва да  мисли за една ефективна и гладка работа в офиса, да не се допуснат загуби заради изтичане на информация. В допълнение, това ще увеличи производителността и дисциплината на служителите, например да не играят компютърни игри по време на работа до безкрай, да се пие кафе и провеждане на разговори. С разумно обяснение служителите ще оценят  видеооборудването. Те ще бъдат в състояние да се чувстват по-уверени в случай на различни проверки, или в случай на прояви на неправомерно поведение в офиса, тъй като всички действия са регистрирани, съхранявани и може да се провери ако е необходимо. Под охрана и защитата ще бъдат не само материалните активи, персонала, съоръжения, но и търговската информация. Всичко това ще  позволи по-ефективно управление.